Hotarari ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 201
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2019 1 Hotarâre privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pentru anul 2018 09.01.2019
2019 2 Hotarâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru 2019 09.01.2019
2019 5 Hotarâre privind aprobarea Planului de lucrări ce va fi realizat in anul 2019 de beneficiarii venitului minim garantat 09.01.2019
2019 3 Hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2019 09.01.2019
2019 8 Hotarâre privind aprobarea rapotului semestrial al compartimentului de asistenta socială 09.01.2019
2019 4 Hotarâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual și funcționari publici 09.01.2019
2018 1 HCL privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Romanesti, compartimentele si serviciile publice din subordinea CL Romanesti pentru anul 2018 02.02.2018
2018 2 HCL privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 02.02.2018
2018 3 HCL privind aprobarea planului de lucrari ce va fi efectuat in anul 2018 de beneficiarii venitului minim garantat 02.02.2018
2018 4 HCL privind aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistenta sociala privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 02.02.2018
2018 5 HCL prin care Consiliul Local Romanesti ia act de raportul privind evaluarea performantelor profesionale individuale pe anul 2017 a secretarului Comunei Romanesti 02.02.2018
2018 6 HCL modificare anexa 1 la HCL 36/2017 Achizitie compactor 02.03.2018
2018 7 HCL aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 15.02.2018
2018 8 HCL prin care CL ia act de raportul viceprimarului 15.02.2018
2018 9 HCL aprobare plan analiza si acoperire a riscurilor 15.02.2018
2018 10 HCL aprobare a raportului privind inscrierea datelor in registrul agricol 15.02.2018
2018 11 HCL renegociere nivel redeventa pasune 15.02.2018
2018 12 Hotarare prin care Consiliul Local ia act de starea economica , social si de mediu a comunei Romanesti pentru anul 2017 30.03.2018
2018 13 hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea Reabilitare si extindere cladire corp E Scoala gimnaziala nr 1 Romanesti 30.03.2018
2018 14 hotarare privind declararea perioadei 01 aprilie-30 aprilie 2018 Luna curateniei 30.03.2018
1
2
3
4
5
6
7
Inainte