Hotarari ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 194
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2018 1 HCL privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Romanesti, compartimentele si serviciile publice din subordinea CL Romanesti pentru anul 2018 02.02.2018
2018 2 HCL privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 02.02.2018
2018 3 HCL privind aprobarea planului de lucrari ce va fi efectuat in anul 2018 de beneficiarii venitului minim garantat 02.02.2018
2018 4 HCL privind aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistenta sociala privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 02.02.2018
2018 5 HCL prin care Consiliul Local Romanesti ia act de raportul privind evaluarea performantelor profesionale individuale pe anul 2017 a secretarului Comunei Romanesti 02.02.2018
2018 6 HCL modificare anexa 1 la HCL 36/2017 Achizitie compactor 02.03.2018
2018 7 HCL aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 15.02.2018
2018 8 HCL prin care CL ia act de raportul viceprimarului 15.02.2018
2018 9 HCL aprobare plan analiza si acoperire a riscurilor 15.02.2018
2018 10 HCL aprobare a raportului privind inscrierea datelor in registrul agricol 15.02.2018
2018 11 HCL renegociere nivel redeventa pasune 15.02.2018
2018 12 Hotarare prin care Consiliul Local ia act de starea economica , social si de mediu a comunei Romanesti pentru anul 2017 30.03.2018
2018 13 hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea Reabilitare si extindere cladire corp E Scoala gimnaziala nr 1 Romanesti 30.03.2018
2018 14 hotarare privind declararea perioadei 01 aprilie-30 aprilie 2018 Luna curateniei 30.03.2018
2018 15 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 60/2017 privind impozitele si taxele pentru anul 2018 30.03.2018
2018 16 hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Romanesti , judetul Botosani 30.03.2018
2018 17 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni 30.03.2018
2018 19 hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2019 25.05.2018
2018 18 hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 25.05.2018
2018 20 hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Romanesti 15.06.2018
1
2
3
4
5
6
7
Inainte