Proiecte ale Consiliului Local


Afisari | 1-20 din total: 74
1
2
3
4
Inainte
Nr.Nume ProiectFisierAn
9 Proiect de hotarare pentru aprobarea planului anual de actiune al compartimentului de asistenta sociala de la nivelul comunei Romanesti 2019
12 proiect de hotarâre privind aprobare Listei investițiilor Prioritare-dezv infrastructura apa și apa uzata 2019
11 proiect de hotarâre privind actualizarea normativelor de cheltuieli 2019
10 Proiect de hotarâre privind aprobare Statutul comunei actualizat 2019
11 Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului privind starea economica sociala si de mediu a comunei Romanesti judetul Botosani pentru anul 2018 2019
10 Proiect de hotarare privind declararea perioadei 01 -30 aprilie 2019 luna curateniei 2019
9 Proiect de hotarâre aprobare PAAR 2019
12 proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor impozabile impozitelor si taxele locale aplicabile incepand cu anul 2020 2019
38 pentru aprobarea Raportului privind situatia gestionarii bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei Romanesti pentru anul 2017 2018
41 prin care Consiliul Local ia act de modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc inventarul domeniului public al comunei Romanesti 2018
40 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Romanesti , judetul Botosani in anul scolar 2019-2020 2018
18 Proiect hotarare impozite si taxe 2019 2018
39 privind modificarea şi completarea HCL nr.19/2018 şi 35/2018 pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2019 2018
17 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 2012
14 privind darea in administrarea judetului Botosani a terenurilor pentru construirea obiectivelor Platforme de colectare a deseurilor aferente proiectului Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Botosani 2012
11 pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistenta sociala privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2012
9 privind aprobarea Planului de lucrari ce va fi efectuat in anul 2012 de beneficiarii venitului minim garantat 2012
8 privind aplicarea OUG 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei 2012
13 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Romanesti , judetul Botosani pentru anul scolar 2012-2013 2012
7 privind stabilirea oblogatiilor financiare pentru functionarea structurii de audit public intern 2012
1
2
3
4
Inainte