Formulare


        REGISTRUL AGRICOL
1  Declaratie Registrul Agricol  

        IMPOZITE SI TAXE LOCALE
1  Informatii utile-POPRIRI  
2  fisa de inmatriculare auto  
3  acte necesare eliberarii certificatului de atestare fiscala  
4  Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor fizice  
5  ACTE NECESARE SCUTIRE PERSOANE CU HANDICAP  
6  LISTA CONTURI IBAN PERSOANE JURIDICE  
7  LISTA CONTURI IBAN PERSOANE FIZICE  
8  ACTE NECESARE PENTRU RESTITUIRE SAU COMPENSARE A SUMELOR ACHITATE IN PLUS SAU ERONAT LA BUGETUL LOCAL  
9  ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A UNOR BUNURI IMOBILE  
10  ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT  
11  ACTE NECESARE SCOATERII DIN EVIDENTELE FISCALE ALE UNUI MIJLOC DE TRANSPORT  
12  ACTE NECESARE TRANSFERULUI UNUI MIJLOC DE TRANSPORT LA NOUL DOMICILIU AL CONTRIBUABILULUI  
13  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE FIZICE  
14  Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare SIMD datorată de utilizatori casnici  
15  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE  
16  CERERE RESTITUIRE SUME  
17  CERERE TRANSFER AUTO  
18  DECLARAŢIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE TEREN ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE  
19  DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE  
20  DECLARAŢIE FISCALĂ STABILIRE TAXĂ PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE PERSOANE JURIDICE